Gebruik hernieuwbare energie in 2022

0
Gebruik hernieuwbare energie in 2022
Gebruik hernieuwbare energie in 2022

Gebruik hernieuwbare energie in 2022

Volgens voorlopige gegevens van het CBS is het aandeel hernieuwbare energie in Nederland gestegen tot 15 procent van het totale energieverbruik in 2022. Dit is een toename ten opzichte van het voorgaande jaar, toen het aandeel 13 procent bedroeg.


Lees hier ->>> meer over duurzaamheid op deze website.


Gebruik hernieuwbare energie in 2022 en het totale verbruik in Nederland

Bron: www.cbs.nl


Met name het gebruik van zonne- en windenergie is in het afgelopen jaar toegenomen, terwijl het gebruik van energie uit biomassa licht is gedaald.

Het totale verbruik van hernieuwbare energie in 2022 bedroeg 277 PJ (petajoule), wat 6 procent hoger is dan het jaar ervoor. Het totale finale energieverbruik in Nederland was ongeveer 1850 PJ, ruim 7 procent lager dan het voorgaande jaar en het laagste niveau sinds 1990.


Zie hier de Top 10 meest duurzame bedrijven in Europa 2023.


Deze daling is voornamelijk te wijten aan een sterke afname in het gebruik van aardgas. Als gevolg van deze afname in het totale energieverbruik is het aandeel hernieuwbare energie gestegen.


Zie hier Top 10 meest gunstige landen om te investeren in duurzame energie 2022.


Nederland heeft zich binnen de Europese Unie verplicht om tegen 2030 minstens 27 procent van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen.

Jaar Biomassa (%) Wind-energie (%) Zonne-energie (%) Warmte-pompen (%) Overig (%) Statistische overdracht (%)
2022* 5.96 4.20 3.34 1.11 0.39 0.00
2021** 6.32 3.42 2.12 0.81 0.33 0.00
2020 6.20 2.58 1.68 0.67 0.34 2.53
2019 5.22 1.87 0.99 0.53 0.28
2018 4.37 1.71 0.69 0.43 0.19
2017 3.90 1.65 0.43 0.36 0.16
2016 3.61 1.44 0.33 0.31 0.15
2015 3.85 1.22 0.25 0.28 0.13


Gebruik hernieuwbare energie in 2022


Opnieuw een stijging in het aantal nieuwe zonnepanelen

Het verbruik van zonne-energie (zowel elektriciteit als warmte) is in 2022 met 45 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bedroeg 62 PJ. De voornaamste reden hiervoor is de installatie van nieuwe zonnepanelen.

De totale geïnstalleerde capaciteit van zonnepanelen is met 28 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, en heeft nu een capaciteit van meer dan 19.000 MW (megawatt).

Bovendien was 2022 ook een opmerkelijk zonnig jaar. Van de geïnstalleerde zonnepanelen bevindt 20 procent zich in zonneparken, terwijl 80 procent op daken is geplaatst of dient als zonwering boven parkeerplaatsen.


Zie hier de Top 50 grootste energiecentrales van Nederland 2022.


Toename in windenergie

Het verbruik van windenergie is in 2022 met 13 procent gestegen. Dit ten opzichte van het voorgaande jaar, en bedroeg 78 PJ.

Het verbruik van windenergie op zee was ongeveer gelijk aan dat van 2021 en bedroeg ongeveer 30 PJ. Het verbruik van windenergie op land groeide in dezelfde periode met 25 procent naar 47 PJ.

De totale capaciteit van windturbines bedroeg eind 2022 bijna 9.000 MW. Dit is een stijging van 14 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan nieuwe windturbines op het land, waarbij 950 MW is toegevoegd. De capaciteit op zee is met 110 MW gestegen.


Zie hier de grootste duurzame energiebedrijven 2023 qua omzet.


Geef een reactie