Hoogte verkeersboetes 2021 – Een uitgebreid overzicht met prijzen

Hoogte verkeersboetes 2021 - Een uitgebreid overzicht met prijzen
Hoogte verkeersboetes 2021 - Een uitgebreid overzicht met prijzen

Hoogte verkeersboetes 2021

Wil je weten wat je moet betalen als je door rood licht rijdt of links inhaalt? Zie hier de vele boetes en welke prijzen je er mee kunt winnen. Lees meer.


Lees hier ->>> meer over het verkeer en vervoer op deze website.


Hoogte verkeersboetes 2021

Lichte verkeersovertredingen worden afgedaan met een zogenoemde Mulderbeschikking. Voor zwaardere verkeersovertredingen kan de officier van justitie een strafbeschikking uitreiken. OM is de afkorting van Openbaar Ministerie.


Plaats op de weg Boete
Niet zoveel mogelijk rechts houden op:
Een auto(snel)weg: € 150
Een andere weg dan auto(snel)weg: € 250
Als bestuurder van een motorvoertuig:
Niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir / het voetpad / het fietspad / het fiets/bromfietspad of het ruiterpad: € 150
Niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir / het voetpad / het fietspad / het fiets/bromfietspad of het ruiterpad: € 100
Met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken (rijden) als bestuurder van motorvoertuig: € 140

Inhalen Boete
Niet links inhalen: € 250

Oprijden van kruispunten Boete
Een kruispunt blokkeren: € 250

Verlenen van voorrang Boete
Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: € 250
Geen voorrang verlenen aan bestuurders op verharde weg: € 250
Geen voorrang verlenen aan bestuurder van een tram € 250
Een overweg opgaan / terwijl men niet direct kan doorgaan en deze niet geheel vrij kan maken: € 250

Doorsnijden militaire colonnes/uitvaartstoeten Boete
Als weggebruiker een militaire colonne doorsnijden: € 100
Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden: € 100

Afslaan Boete
Afslaan zonder richting aan te geven: € 100
Bij het afslaan niet het tegemoet komend verkeer voor laten gaan: € 250
Bij het afslaan niet het verkeer naast/ rechts dicht achter voor laten gaan: € 250
Bij het links afslaan de rechtsafslaande bestuurders niet voor laten gaan: € 250

Signalen Boete
Als bestuurder van een motorvoertuig geen geel of groen zwaai- / flits- of knipperlicht voeren bij werkzaamheden en omstandigheden / waarbij dit / ingevolge artikel 6 van de Regeling optische en geluidssignalen / verplicht is indien de kans bestaat dat dit motorvoertuig niet tijdig wordt opgemerkt: € 100
Signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan voor signalen (bijv: claxonneren): € 100

Gebruik van lichten tijdens het rijden (verlichting zowel rijdend als stilstaand): Nacht – de periode tussen zonsondergang en zonsopgang Boete
Geen dim- of grootlicht voeren bij:
Nacht / binnen de bebouwde kom: € 100
Nacht buiten de bebouwde kom: € 150
Dag / indien het zicht slecht is: € 150

Groot licht voeren bij dag Boete
Bij het tegenkomen van een andere weggebruiker / of bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig: € 150
Niet gelijktijdig branden van de achterlicht(en) met lichten aan de voorzijde: € 50
Bij nacht / binnen de bebouwde kom: € 100
Bij nacht / buiten de bebouwde kom: € 150
Bij dag / indien het zicht slecht is: € 150
Niet gelijktijdig branden van de achterkentekenplaatverlichting met lichten aan de voorzijde: € 50
Anders dan bij mist / sneeuwval of regen / die het zicht ernstig belemmert mistlicht(en) aan de voorzijde voeren: € 100
Mistachterlicht voeren / indien het zicht door mist/sneeuwval niet minder dan 50 meter is: € 150

Gebruik van lichten tijdens het stilstaan Boete
Bij nacht of bij dag / indien het zicht slecht is buiten de bebouwde kom op de rijbaan of op een parkeer-/vluchtstrook of -haven langs een auto(snel)weg geen licht voeren op een stilstaand motorvoertuig: € 150
Bijzondere lichten
Als bestuurder van een motorvoertuig tegelijk met enig ander licht aan de voorzijde dagrijlicht voeren: € 150
Naast het dimlicht/mistlicht andere verlichting aan de voorzijde voeren dan het (de) toegestane bermlicht / bochtlicht / hoeklicht / richtlicht / markerings- of staaklichten:
Bij nacht: € 150
Bij dag / indien het zicht slecht is: € 150
Voeren van verlichte transparant door ander voertuig of op andere wijze dan genoemd: € 150

Autosnelwegen Boete
Als bestuurder van een motorvoertuig op een autosnelweg:
Keren: OM
Achteruit rijden: OM
Op rijbaan motorvoertuig laten stilstaan: OM
Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autosnelweg:
Buiten noodzaak rijden over de vluchtstrook of vluchthaven: OM
Buiten noodzaak gebruik maken van de berm € 140
Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven € 250
Als bestuurder van een samenstel van voertuigen dat langer is dan 7 meter / op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken: € 250

Autowegen Boete
Als bestuurder van een motorvoertuig op een autoweg:
Keren: OM
Achteruitrijden: OM
Rijbaan motorvoertuig laten stilstaan: OM
Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een autoweg
Rijden over de vluchtstrook of vluchthaven OM
Gebruik maken van de berm: € 150
Stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: € 250

Erven Boete
Binnen een erf parkeren anders dan op daarvoor bestemde parkeerplaatsen € 100

Voetgangers Boete
Niet voor laten gaan van:
Een blinde voorzien van een blindenstok: OM
Een persoon die zich moeilijk voortbeweegt: OM
Voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken): OM
Gehandicaptenvoertuig (voornemens) op -voetgangersoversteekplaats (over te steken): OM

Voorrangsvoertuigen Boete
Voorrangsvoertuig niet voor laten gaan: € 250

In- en uitstappende passagiers Boete
Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: € 400

Slepen Boete
Bij slepen onderlinge afstand meer dan vijf meter € 100

Bijzondere manoeuvres Boete
Zonder het overige verkeer voor te laten gaan:
Wegrijden: € 250
Achteruitrijden: € 250
Uit een uitrit de weg oprijden: € 250
Van de weg een inrit inrijden: € 250
Keren: € 250
Invoegen: € 250
Uitvoegen: € 250
Van rijstrook wisselen: € 250
Geen teken met de richtingaanwijzer of arm geven bij:
Wegrijden: € 100
Inhalen: € 100
Oprijden van de doorgaande rijbaan: € 100
Verlaten van de doorgaande rijbaan: € 100
Het wisselen van rijstrook: € 100
Belangrijke zijdelingse verplaatsing: € 100
Een autobus geen gelegenheid geven weg te rijden van een halte: € 150

Onnodig geluid Boete
Onnodig geluid veroorzaken: € 400

Gevarendriehoek Boete
Geen gevarendriehoek plaatsen bij een obstakel (stilstaand motorvoertuig of aanhangwagen): € 150

Zitplaatsen Boete
Tijdens deelname aan het verkeer als bestuurder of passagier niet op de voor hem/haar bestemde zitplaats zitten en/of als bestuurder (een) passagier(s) vervoeren terwijl deze/die niet op een zitplaats zit(ten) geldt niet voor: bus met staanplaatsen of incidenteel gebruik gangpad/toilet andere bus; kind < 3 jr in bus;passagiers < 18 jr en < 1:35 m / bij gebruik kinderzitplaats met gordels; vervoer rolstoelpassagiers; 1 persoon > 8 jr op bagagedrager fiets (geen snorfiets); passagier op ligplaats: € 150

Autogordels en kinderbeveiligingssystemen Boete
Zonder autogordel (geldt voor bestuurder en / of passagier(s)) € 150
Passagier vervoeren jonger dan 12 jaar en korter dan 1:35 m die geen gebruikmaakt van een kinderbeveiligingssysteem: € 150
Passagier vervoeren jonger dan 12 jaar met een lengte van 1:35 m of meer die geen gebruik maakt van een autogordel: € 150
Voorin passagier vervoeren van 3 tot 18 jaar en korter dan 1:35 m / terwijl geen autogordel of goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem aanwezig is: € 150
Passagier vervoeren jonger dan 3 jaar / terwijl geen autogordel of kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is: € 150
Terwijl de zitplaatsen voor passagiers zijn voorzien van autogordels / meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn: € 150
Passagier jonger dan 18 jaar vervoeren in naar achteren gericht kinderzitje op passagierszitplaats / terwijl voorairbag niet is uitgeschakeld: € 150
In een taxi op een van de voorste zitplaatsen (een) passagier(s) vervoeren jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1:35 m / terwijl geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is: € 150
(een) passagier (s) jonger dan 12 jaar vervoeren terwijl de autogordel / de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden de autogordel / de veiligheids-gordel of het kinderbeveiligingssysteem gebruiken op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden: € 150
Rolstoelpassagier vervoeren zonder dat deze gebruik maakt van veiligheidsgordel die deel uitmaakt van motorvoertuig of van systeem waarmee de rolstoel aan de vloer is bevestigd: € 150
Rolstoelpassagier vervoeren zonder dat de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de passagier worden gewaarborgd: € 250

Gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur Boete
Tijdens het rijden een mobiele telefoon vast houden: € 250

Vervoer van personen in of op aanhangwagens en in laadruimten personen vervoeren Boete
In de gesloten laadruimte van een motorvoertuig / geldt niet voor laadruimte (dieren) ambulance / reddingsbrigade of rolstoelvervoer: € 150
In de open laadruimte van een motorvoertuig / dan wel in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig: € 250

Verkeersborden (Zie: Verkeersborden Nederland) Boete
Geen voorrang verlenen (B6): € 250
Niet stoppen bij stopbord (B7): € 150
Geen voorrang verlenen (B7): € 250
Niet stoppen en geen voorrang verlenen bord B6 / bord B7: € 250

Handelen in strijd met geslotenverklaring: Boete
In beide richtingen de weg gebruiken (C1): € 100
In beide richtingen (C1) weg(gedeelte) bestemd voor aangewezen categorie(ën) voertuigen (doelgroepstroken) bord C1 / bord C2: € 150
Eenrichtingsweg overige wegen (C2): € 150
Eenrichtingsweg (C3): € 150
Eenrichtingsweg (C4) bord C3 bord C4: € 150
Motorvoertuig op meer dan twee wielen (C6): € 100
Motorvoertuig met aanhangwagen (C10) bord C10 bord C11: € 100
Alle motorvoertuigen (C12): € 100
(samenstel van) voertuigen langer dan aangegeven (C17): € 150
Voertuigen breder dan aangegeven (C18) bord C18 bord C19: € 150
Voertuigen hoger dan aangegeven (C19) bord C20 bord C21: € 150

Zie hier de top 20 meest geflitste buitenlanders in Frankrijk 2020.


Rijden in strijd met verplichte rijrichting Boete
Op rotonde (D1:) € 100
Bij gebod voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft (D2): € 100
Bij gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D4): € 100
Bij gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting (D5): € 100
Bij gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D6): € 100
Bij gebod tot het volgen van één van de aangegeven rijrichtingen (D7): € 100

Parkeerverboden op borden Boete
Parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeerverbodszone (E1): € 100
Laten staan in strijd met verbod stil te staan (E2): € 100

Geboden en verboden Boete
Inhalen in strijd met inhaalverbod (F1): € 250
Doorgaan in strijd met verbod door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting (F5): € 150
Keren in strijd met keerverbod (F7): € 150
Niet stoppen bij stopgebod (F10): € 240
Als bestuurder van een motorvoertuig / niet zijnde een lijnbus / in strijd met bord F13 gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook: € 100
Als bestuurder van een motorvoertuig in strijd met bord F15 gebruik maken van een uitsluitend voor trams bestemde rijbaan of rijstrook: € 100
Als bestuurder van een motorvoertuig / niet zijnde een lijnbus / in strijd met bord F17 gebruik maken van een uitsluitend voor lijnbussen en trams bestemde rijbaan of rijstrook: € 100
Als bestuurder van een motorvoertuig / niet zijnde een vrachtauto of lijnbus / in strijd met bord F19 gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto's en lijnbussen bestemde rijbaan of rijstrook: € 100
Als bestuurder van een motorvoertuig / niet zijnde een vrachtauto / in strijd met bord F21 gebruik maken van een uitsluitend voor vrachtauto's bestemde rijbaan of rijstrook: € 100

Verkeerslichten (driekleurig verkeerslicht) Boete
Niet doorgaan bij groen licht: € 150
Niet stoppen voor rood licht: € 250

Tweekleurig verkeerslicht Boete
Niet stoppen voor rood licht: € 250

Overweglichten Boete
Niet stoppen voor rood knipperend overweglicht: € 250

Bruglichten Boete
Niet stoppen voor rood (knipperend) bruglicht: € 250

Rijstrooklichten Boete
Rijstrook aangeduid met verlicht rood kruis gebruiken: OM
Rijstrook aangeduid met rijstrooklicht “BUS” gebruiken: € 150

Toeritdosering Boete
Niet stoppen voor rood bij toeritdosering: € 100

Verkeerstekens op het wegdek Boete
Doorgetrokken streep tussen rijstroken/op paden met verkeer in één richting als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in een richting: € 150
Als bestuurder de zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindende doorgetrokken streep overschrijden met verkeer in beide richtingen: € 250
Verdrijvingsvlak gebruiken: € 250
Als bestuurder een puntstuk gebruiken niet van toepassing indien bestuurder spitsstrook volgt / die splitsing of samenvoeging van wegen / rijstroken of rijbanen passeert: € 250
Andere richting volgen dan richting van voorsorteervak: € 250
Na verlaten van doorgaande rijbaan andere richting volgen dan richting die pijlen op uitrijstrook aangeven: € 250
Niet stoppen voor stopstreep stopt wel maar niet voor streep: € 100
Bij haaietanden geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg: € 250
Als weggebruiker / anders dan als bestuurder van een lijnbus / autobus of tram / gebruik maken van een busbaan of -strook aangeduid met “BUS”: € 150
Als weggebruiker / anders dan als bestuurder van een lijnbus of tram / gebruik maken van een busbaan of – strook aangeduid met: “LIJNBUS”: € 150

Aanwijzingen Boete
Verplichtingen weggebruikers:
Niet opvolgen stopteken dmv een rode lamp: OM
Niet opvolgen verlichte politietransparant: OM
Niet opvolgen verlichte transparant weginspecteur Rijkswaterstaat: OM
Niet opvolgen aanwijzing:
Verkeersbrigadier bord F10: OM
Gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar bevoegdheid: OM
Gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaar: OM
Gegeven met verlichte transparant op voertuig van politie: OM
Gegeven met verlichte transparant op voertuig van Rijkswaterstaat of bedrijfsauto van transportbegeleide: OM