Top 50 invloedrijkste levende filosofen 2021 – een alfabetisch overzicht

Top 50 invloedrijkste levende filosofen 2021
Top 50 invloedrijkste levende filosofen 2021

Top 50 invloedrijkste levende filosofen 2021

Wie zijn de dames en heren die ons ‘grote’ denken beïnvloeden? Wie zijn die mensen aan de universiteiten die direct en indirect veel invloed uitoefenen op hoe wij kijken naar de wereld om ons heen? Lees meer…


Lees hier ->>> meer over filosofie op deze website.


Top 50 invloedrijkste levende filosofen 2021

Een alfabetisch overzicht


1. Kwame Anthony Appiah

Appiah (Londen, 8 mei 1954) is een Ghanees-Britse filosoof, cultuurtheoreticus en schrijver. Hij is bekend door zijn denkbeelden over het begrip identiteit, waarbij hij uitgaat van de fundamentele gelijkheid van alle mensen op deze aarde, ongeacht hun ras of andere vormen van identiteit.

De mensheid vormt een eenheid in verscheidenheid. [1] Appiah noemt zichzelf het product van twee werelden: zijn jeugd speelde zich zowel af in een grote stad in Ghana als op het platteland van Engeland.


2. Alain Badiou

Badiou (Rabat, 17 januari 1937) is een Franse filosoof. Hij was actief bij de Franse socialistische partij psu en ontwikkelde zich in zijn vele politieke traktaten en filosofische verhandelingen tot een criticus van de postmoderne, kapitalistische samenleving.

Badiou ontwikkelde zich in Frankrijk tot spraakmakend criticus van het postmodernisme, de filosofische stroming die iedere waarheidsaanspraak als relatief afwijst. Hij bestrijdt tevens de nadruk die er in integratiedebatten, ook door filosofen, wordt gelegd op het onoverkomelijke verschil tussen groepen van verschillende etnische herkomst en op de herleefde idee van een nationale identiteit.


3. Simon Blackburn

De Engelsman Blackburn (Chipping Sodbury, 12 juli 1944) is hoogleraar filosofie aan Trinity College, Cambridge. Hij heeft naam gemaakt als een denker die op overtuigende wijze de grote vragen en grote gedachten toegankelijk kan maken, en staat bekend om zijn humeaanse meta-ethiek.

Blackburn is auteur van onder andere The Oxford Dictionary of Philosophy (1994), Being Good (2001), Truth: A Guide (2005), Plato’s Republic (2006) en Practical Tortoise Raising and other Philosophical Essays (2010).


4. Robert Brandom

Brandom (13 maart 1950) is een Amerikaans filosoof die sinds 1998 hoogleraar is aan de Universiteit van Pittsburgh. Zijn werk focust zich vooral op onderwerpen uit de taalfilosofie, filosofie van de geest en logica.

Hij is het bekendst vanwege zijn onderzoek op het gebied van semantiek. Hij pleit voor de opvatting dat de betekenis van een uitspraak wordt bepaald door hoe het wordt gebruikt in gevolgtrekkingen. Dit werkt hij vooral uit in zijn werken Making It Explicit: Reasoning, Representing, and Discursive Commitment (1994) en in Articulating Reasons: An Introduction in Inferentialism (2000).

Daarnaast heeft hij ook nog een collectie essays gepubliceerd over de geschiedenis van de filosofie, Tales of the Mighty Dead (2002). Zelf stelt hij dat dit een kritische en historische schets is van wat hij noemt de ‘filosofie van de intentionaliteit’.


Zie hier de top 10 belangrijkste mensen aller tijden op basis van Wikipedia.


5. Tyler Burge

Burge (1946) is een Amerikaanse filosoof en een vooraanstaand hoogleraar filosofie is aan de UCLA. Burge heeft bijdragen geleverd op vele gebieden van de filosofie, waaronder de filosofie van de logica, epistemologie, de taalfilosofie en de geschiedenis van de filosofie.


6. Judith Butler

Butler (Cleveland (Ohio), 24 februari 1956) is een Amerikaans filosofe en feministe. Ze is hoogleraar politieke theorie en vergelijkende literatuurwetenschap aan de Universiteit van Californië, Berkeley.

Ze is bekend geworden met twee boeken over gender, Gender trouble en Bodies that matter. Daarin betoogt ze dat onze ideeën en gevoelens over sekse geregeerd worden door gender als maatschappij-ordenend principe, waarbij heteroseksualiteit de algemeen geldende norm is.

Alle andere vormen van seksuele identiteit worden vaak niet erkend en geaccepteerd en zijn in vele landen zelfs een reden tot uitsluiting en onderdrukking.

Haar stelling is dat ‘de rolverdeling tussen het mannelijke en het vrouwelijke niet biologisch vastligt, maar een sociale constructie is.’ Haar werk is van grote invloed op de manier, waarop gender en seksualiteit op de (politieke) agenda zijn gekomen.


7. Nancy Cartwright

Cartwright (24 januari 1944) is een Amerikaanse wetenschapsfilosofe. Haar bekendste boek is How the Laws of Physics Lie (1983) waarin ze stelt dat in wetenschap fundamentele wetten hun verklaringskracht krijgen uit hun empirische adequaatheid en dat ze enkel gelden onder strikte reeks ‘ceteris paribus’-clausules.

Wetenschap moet bovendien volgens Cartwright in functie staan van het verbeteren van de wereld, eerder dan de ultieme metafysische waarheden ervan te achterhalen. In recenter werk is ze zich gaan bezig houden met het bestuderen van economie en wetenschapsbeleid.


8. David Chalmers

Chalmers (Sydney, 20 april 1966) is een Australische bewustzijnsfilosoof. Hij is verbonden aan de Australian National University. Chalmers is aanhanger van het naturalistisch dualisme, of traditioneel substantieel neutraal monisme en bekend van zijn begrip ’the hard problem of consciousness’ en dubbel-aspecttheorie. Hij is verder ook een verdediger van de thesis van The Extended Mind.


9. Noam Chomsky

Chomsky (Philadelphia (Pennsylvania), 7 december 1928) is een Amerikaans taalkundige, filosoof, mediacriticus en politiek activist. Chomsky is emeritus hoogleraar taalkunde aan het Massachusetts Institute of Technology.

Als grondlegger van de generatieve taalkunde is hij de invloedrijkste taalwetenschapper van de 20e eeuw. Tussen 1980 en 1992 was hij de meest geciteerde auteur in wetenschappelijke tijdschriften op zeven na: Marx, Lenin, Shakespeare, Aristoteles, de Bijbel, Plato en Freud.

Website: www.chomsky.info


10. Andy Clark

Clark (1957) is een Britse filosoof die hoogleraar cognitieve filosofie is aan de Universiteit van Sussex. Daarvoor was hij professor in de filosofie, logica en metafysica aan de Universiteit van Edinburgh in Schotland, directeur van het Cognitive Science Program aan de Universiteit van Indiana in Bloomington, Indiana.

Clark is een van de oprichters van het CONTACT-onderzoeksproject dat tot doel heeft de rol te onderzoeken die de omgeving speelt bij het vormgeven van de bewuste ervaring.

Clarks artikelen en boeken gaan over de filosofie van de geest. Hij heeft ook veel geschreven over connectionisme, robotica en de rol en aard van mentale representatie.


11. William Lane Craig

Lane Craig (Peoria, 23 augustus 1949) is een Amerikaans filosoof. Als christen en apologeet gaat hij regelmatig in gesprek met atheïsten zoals Christopher Hitchens en Peter Atkins.

Hij is hoogleraar filosofie aan de Houston Baptist University en onderzoekshoogleraar filosofie aan de Talbot School of Theology (Biola University).

Craig heeft het kosmologische argument van Kalam voor het bestaan van God bijgewerkt en verdedigd. Hij heeft ook werk gepubliceerd waarin hij pleit voor de historische plausibiliteit van de opstanding van Jezus. Zijn studie van goddelijke aseïteit en platonisme culmineerde in zijn boek God Over All.


12. Daniel Dennett

Dennett (Boston (Massachusetts), 28 maart 1942) is een Amerikaanse filosoof die gespecialiseerd is in vraagstukken betreffende het bewustzijn, de filosofie van de geest en kunstmatige intelligentie.

Hij doceert aan de Tufts University nabij Boston en heeft sinds de uitzending van de VPRO-serie Een Schitterend Ongeluk ook in Nederland en Vlaanderen bekendheid gekregen. Als uitgesproken atheïst wordt Dennett vaak genoemd als een van the Four Horsemen (de vier ruiters) van het nieuwe atheïsme, samen met Richard Dawkins, Sam Harris en Christopher Hitchens.


13. Edmund Gettier

Edmund L. Gettier III (Baltimore, Maryland, 1927 – 23 maart 2021) was een Amerikaans filosoof en emeritus professor aan de University of Massachusetts Amherst. Hij doceerde voor het eerst op de Wayne State University in Detroit, Michigan.

Omdat Gettier nog maar weinig gepubliceerd had, adviseerden zijn collega’s hem om zijn gedachten op papier te zetten om zo de administratie tevreden te houden.

Het resultaat was een artikel van drie pagina’s, getiteld ‘Is justified true belief knowledge?‘, dat tot op heden een van de bekendste geschriften in de moderne filosofie is. Sindsdien publiceerde hij niets meer, maar hij heeft wel veel studenten laten afstuderen en nieuwe theorieën bedacht omtrent modellen in de logica.

In zijn artikel bekritiseert Gettier de zogenaamde ‘gerechtvaardigde ware overtuiging’-definitie van kennis, die dateert uit de tijd van Plato’s Theaetetus. Deze definitie werd toentertijd door de meeste filosofen geaccepteerd, vooral door Clarence Irving Lewis en diens student Roderick Chisholm.

Tot op heden is het probleem dat Gettier in het artikel uiteenzet een van de grote discussiepunten binnen de analytische epistemologie. Er wordt dan ook veelal gesproken over de discussie als ‘Het Probleem van Gettier’.


Top 50 invloedrijkste levende filosofen 2021

Een alfabetisch overzicht


14. Allan Gibbard

Gibbard (1942) is de Richard B. Brandt Distinguished University Professor of Philosophy Emeritus aan de University of Michigan, Ann Arbor.

Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de hedendaagse ethische theorie, in het bijzonder de metaethiek, waar hij een eigentijdse versie van non-cognitivisme heeft ontwikkeld. Hij heeft ook artikelen gepubliceerd in de taalfilosofie, metafysica en sociale keuzetheorie.


15. Susan Haack

Haack (1945) is een Britse professor in de filosofie en rechten aan de universiteit van Miami in de Verenigde Staten. Haar interesse en publicaties gaan uit naar logica, taalfilosofie, kenleer en metafysica.

Ze hangt tevens een vorm van pragmatisme aan, grotendeels geïnspireerd door en in navolging van C.S. Peirce.

De grootste bijdrage van Haack aan de filosofie is haar in 1993 verschenen boek Evidence and Inquiry waarin ze een epistemologische theorie uiteenzet, namelijk het foundherentisme. Hiermee poogt ze zowel de logische problemen van het foundationalisme als dat van het coherentisme te ontwijken.

Ze illustreert dit met de metafoor van het kruiswoordraadsel: een antwoord hierin vinden via een aanwijzing is analoog met het gebruik van een fundering (via empirisch bewijs). Daarnaast is ook het ervoor zorgen dat de kruisende woorden beide zinvol zijn, analoog met een rechtvaardiging door coherentie.

Beide zijn dus noodzakelijke componenten in de rechtvaardiging of fundering van kennis. Een kritiek is wel dat bij nader onderzoek deze theorie tevens zou vervallen in louter foundationalisme.


16. Jürgen Habermas

 


17. John Haldane

 


18. Graham Harman

 


19. John Hawthorne

 


20. John Heil

 


21. Ingvar Johansson

 


22. Jaegwon Kim

 


23. Christine Korsgaard

 


24. Saul Kripke

 


25. Alasdair Macintyre

 


Top 50 invloedrijkste levende filosofen 2021

Een alfabetisch overzicht


26. John J McDermott

 


27. John McDowell

 


28. Mary Midgley

 


29. J.P. Moreland

 


30. Timothy Morton

 


31. Thomas Nagel

 


32. Jean-Luc Nancy

 


33. Martha Nussbaum

Nussbaum, geboren als Martha Craven, (New York, 6 mei 1947) is een Amerikaans filosoof en hoogleraar rechtsfilosofie en ethiek aan de Universiteit van Chicago. Ze is met name geïnteresseerd in klassieke filosofie, politieke filosofie, feminisme en ethiek.

In 1986 publiceerde ze The Fragility of Goodness, een invloedrijk boek over ethiek. Ze stelt dat een geslaagd of gelukkig leven afhangt van zaken die buiten onze controle vallen: binding aan anderen, hindernissen van feitelijke omstandigheden en de eigen passies. Nussbaum onderzoekt hoe de oud-Griekse filosofie op dit gegeven reageerde.

Ze onderscheidt twee strategieën om met deze kwetsbaarheid om te gaan. De eerste gaat uit van Plato en probeert het toeval zo veel mogelijk te controleren zodat het leven niet langer speelbal is van externe en interne factoren.

De tweede strategie komt van Aristoteles. Zijn aanbeveling is om te accepteren wat ons kwetsbaar maakt en geluk niet te vergeestelijken, maar rekening te houden met het feit dat we een lichaam hebben.

Website: www.law.uchicago.edu/faculty/nussbaum


34. David Oderberg

 


35. Alvin Plantinga

 


36. Graham Priest

Priest (Londen, 1948) is filosoof en logicus en professor aan de Universiteit van Melbourne. Hij is bekend door zijn werk op het gebied van logica en daarbij in het bijzonder de niet-klassieke logica.

Priest heeft aan belangrijke opstellen over paraconsistente logica bijgedragen. Invloedrijk was in het bijzonder zijn opstel What is so bad about contradictions? (1998). Hierin argumenteert hij dat uit een tegenspraak niet om het even wat volgt (dus niet ex contradictione sequitur quod libet).

Er zijn voorbeelden uit de natuurkunde of het rechtsysteem waarin men tegenspraken op de koop toe neemt, omdat er anders veel ingewikkelder verklaringen of regelingen voor nodig zouden zijn om ze op te lossen.

Daaruit volgt weliswaar een zekere onbepaaldheid, maar geenszins alles. Door deze opvatting heeft hij zich met verschillende alternatieve logica’s beziggehouden en onder andere een boek over niet-klassieke logica geschreven.


37. John Searle

Searle (Denver (Colorado), 31 juli 1932) is een Amerikaans filosoof en hoogleraar aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Hij is vooral bekend van zijn bijdragen aan de taalfilosofie en de filosofie van de geest, en zijn bijdrage aan het concept van ‘sociale realiteit’.

Hij wordt beschouwd als een van de toonaangevende taalfilosofen uit de twintigste eeuw, en wordt geplaatst in de stroming van de Ordinary language philosophy.


38. Peter Simons

 


39. Peter Singer

 


40. Barry Smith

 


41. Ernest Sosa

 


Zie hier de top 100 belangrijkste psychologen uit de 20e eeuw.


42. Helen Steward

 


43. Charles Taylor

 


44. Amie Thomasson

 


45. Judith Jarvis Thomson

 


46. Peter Unger

 


47. Peter van Inwagen

 


48. Cornel West

 


49. Crispin Wright

Wright (21 december 1942, Surrey, Verenigd Koninkrijk) is een Britse filosoof. Hij heeft geschreven over de neo-Fregese filosofie van de wiskunde, de latere filosofie van Wittgenstein, en over kwesties met betrekking tot waarheid, realisme, cognitivisme, scepticisme, kennis en objectiviteit.

‘Misschien wel het meest populaire hedendaagse alternatief voor fictionalisme is de versie van niet-naturalistisch realisme die wordt aangeboden door de neo-Fregeïsche stelling dat abstracte wiskundige overtuigingen kunnen worden gerechtvaardigd als analytische waarheden die voortvloeien uit logica en bepaalde betekenisbepalingen. Het idee is het meest volledig ontwikkeld in verband met rekenen, waar Crispin Wright heeft laten zien hoe Peano’s postulaten binnen het kader van de tweede-orde logica kunnen worden afgeleid van niets anders dan het Humean-principe dat hetzelfde getal aan talloze concepten koppelt. Volgens Wright kan dit principe worden gezien als een impliciete definitie van ons concept van nummer. Als dit juist is, dan is inderdaad aangetoond dat rekenen, en daarmee het bestaan ​​van getallen als abstracte objecten, alleen volgt uit logica en definitie (Wright 1983, Hale en Wright 2003).Er is ook een poging gedaan om het programma uit te breiden tot wiskundige analyse (Shapiro 2000, Wright 2000).’

Bron: www.nl.edustanford.com/5796442-naturalism


50. Slavoj Žižek

Žižek (Ljubljana, 21 maart 1949) is een Sloveense socioloog, filosoof, psychoanalyticus, communist en cultuurcriticus. Hij is bekend vanwege het feit dat hij de theorieën van Jacques Lacan en Hegel gebruikt om de postmoderne populaire cultuur te interpreteren. Žižek combineert deze analyse met zijn marxistische achtergrond in een cultuur- en maatschappijkritiek van het late kapitalisme, gepresenteerd in een humoristische en provocatieve stijl.

In zijn geschriften, lezingen en interviews neemt hij naast de consumentencultuur ook de liberale academische consensus en politieke correctheid op de hak.

Žižeks flamboyante persoonlijkheid en polemische stijl leverde hem een hele reeks aan bijnamen op, waaronder ’the Elvis of cultural theory’ en ‘het denkbeest uit Ljubljana’.