Veelgebruikte afkortingen in de Nederlandse taal

Veelgebruikte afkortingen in de Nederlandse taal
Veelgebruikte afkortingen in de Nederlandse taal

Veelgebruikte afkortingen in de Nederlandse taal

We gebruiken allemaal afkortingen. Zo kunnen we sneller met elkaar communiceren. Zie hier de Veelgebruikte afkortingen in de Nederlandse taal.


Lees hier ->>> meer over taal op deze website.


A.D. – anno Domini / na geboorte Christus
a.m. – ante meridiem / voor 12.00 uur
a.s. – aanstaande
a.u.b. – alstublieft
art. – artikel
b.g.g. – bij geen gehoor
blz. – bladzijde
ca – circa
c.c. – carbon copy / in afschrift gestuurd aan
c.g. – casu quo
c.s. – cum suis / met de zijnen / haren / hunnen
c.q – casu quo / en / of
cm – centimeter
d.d. – de dato / van de datum
d.m.v. – door middel van
d.w.z. – dat wil zeggen
dhr. – de heer
e.a. – en andere
e.d. – en dergelijke
e.e.a. – een en ander
e.g. – exampli gratia / bijvoorbeeld
e.o. – en omstreken
etc. – et cetera / enzovoorts
enz. – enzovoort
fa. – firma
gr. – gram
hm – hectometer
H.M. – Hare Majesteit
i.e. – id est / met andere worden
i.h.a. – in het algemeen
i.o.v. – in opdracht van
i.p.v. – in plaats van
i.v.m. – in verband met
i.z.g.st. – in zeer goede staat
jl.- jongsleden
jr. – junior
k.m. kilometer
m.a.w. – met andere woorden
m.b.t. – met betrekking tot
m.i. – mijns inziens
m.i.v. – met ingang van
m.m.v. – met medewerking van
m.n. – met name
m.u.v. – met uitzondering van
max – maximaal
mr. – meester
mw. – mevrouw
n.a.v. – naar aanleiding van
N.N. – Nomen Nescio / naam onbekend
n.m.- na de middag
n.n.b. – nog niet bekend
n.o.t.k. – nader overeen te komen
n.t.b. – nader te bepalen
NB – Nota Bene / let op
nl. – namelijk
nr. – nummer
o.a. – onder andere(n)
o.g. – ongelijkwaardig
o.i. – ons inziens
o.v. – onder voorbehoud
p.m. – post meridiem / na 12 uur
p.o. – per omgaande
p.p. – per persoon
p.s – post scriptum / naschrift
s.v.p. – s’il vous plait / altublieft
sic – Sic komt uit het Latijn en betekent ‘aldus, op deze manier’. U kunt sic gebruiken om duidelijk te maken dat u zich bewust bent van een fout in een citaat van een andere auteur of spreker, maar dat u het citaat respecteert. U zet sic tussen haakjes achter de fout. In wetenschappelijke teksten worden gewoonlijk vierkante haken gebruikt; in andere teksten zijn ronde haken gangbaar. (bron: www.vlaanderen.be/taaladvies/sic-betekenis-gebruik)
S.O.S. – Save Our Souls / red ons
t.a.v. – ter attentie van
t.b.v. – ten behoeve van
t.g.v. – ten gevolge van
t.n.v. – ter name van
t.o. – tegenover
t.o.v. – ten opzichte van
t.z.t. – te zijner tijd
v.v. – vice versa / heen en terug
v.z.m. – voor zover mogelijk
tv – televisie
vgl. – vergelijk
vlg. – volgende
vnl. – voornamelijk
z.g.a.n. – zo goed als nieuw
z.i. zijn – inziens
z.o.z. – zie ommezijde
z.s.m. – zo spoedig mogelijk
zgn. – zogenaamd


Zie hier de top 10 oudste talen ter wereld.