Wat zijn de landen met het hoogste IQ? (en het laagste)

Vlag van Hong Kong, wat zijn de landen met het hoogste IQ
Vlag van Hong Kong, wat zijn de landen met het hoogste IQ

Wat zijn de landen met het hoogste IQ? (en het laagste)

Wat zijn de landen met het hoogste IQ? Dat antwoord vonden we op de website statisticbrain.com. Natuurlijk is er heel veel kritiek mogelijk op de IQ test, maar wij Hollandertjes staan toch maar mooi (gedeeld) zesde. Dit betekent dat we slimmer zijn dan de Belgen, de Zweden en de Zimbabwanen.


Wat is waarde van een IQ-test?

Natuurlijk is er veel kritiek te leveren op de meting van het IQ. Zo is het onmogelijk om alle elementen van intelligentie op een betrouwbare en valide wijze vast stellen.

Ook mensen met een hoger opleidingsniveau scoren hoger op een IQ-test scoren dan mensen met een lage opleiding. Dit bleek ook duidelijk tijdens de opkomst van IQ-testsen in de Verenigde Staten.

Er bleek, bij de vele metingen, dat het ‘blanke ras’ gemiddeld hoger scoorde dan het ‘zwarte ras’. Een kritische analyses wees echter uit dat niet alleen ‘aangeboren intelligentie’, maar ook en vooral de kwaliteit van het genoten onderwijs de testscores bepaalden.

Ook blijkt uit verschillenden onderzoeken dat mannen intelligenter zouden zijn dan vrouwen, want de heren scoren gemiddeld hoger op IQ-tests dan vrouwen.

Dat kan weer verklaard worden omdat IQ-tests traditioneel meer zaken meten waarin mannen beter zijn dan vrouwen zoals ruimtelijke inzicht en rekenen en worden de meeste IQ-tests door mannen gemaakt.


Mensa

Mensa is de internationale vereniging van en voor mensen die bij een IQ-test bij de hoogste 2% van de bevolking scoren. De berekening van de IQ-score verschilt per test en soms per land, en daarom wordt in de toelatingseis gebruik gemaakt van percentielscores.

Om lid te kunnen worden van Mensa moet je daarom aantonen dat je een IQ hebt in het 98e percentiel of daarboven.


Wist je dat sarcastische mensen intelligenter zijn!


De indeling van IQ-waarden volgens de heren Resing en Blok
tot; 130: Hoogbegaafd
120-129: Begaafd
110-119: Bovengemiddeld
90-109: Gemiddeld
80-89: Beneden gemiddeld
70-79: Zwakbegaafd


Wat zijn de landen met het hoogste IQ ?

1. Hong Kong 107
2. Zuid-Korea 106
3. Japan 105
4. Taiwan 104
5. Singapore 103
6. Oostenrijk 102
6. Duitsland 102
6. Italië 102
6. Nederland 102
10. Zweden 101
10. Zwitserland 101
12. België 100
12. China 100
12. Nieuw-Zeeland 100
12. Verenigd Koninkrijk 100
16. Hongarije 99
16. Polen 99
16. Spanje 99
19. Australië 98
19. Denemarken 98
19. Frankrijk 98
19. Mongolië 98
19. Noorwegen 98
19. Verenigde Staten 98
25. Canada 97
25. Tsjechische Republiek 97
25. Finland 97

Zie hier: videogaming zorgt voor betere cognitieve prestaties bij kinderen, suggereert onderzoek.


Landen met het laagste IQ

1. Equatoriaal-Guinea 59
2. Ethiopië 63
3. Sierra Leone 64
4. Democratische Republiek Kongo 65
5. Zimbabwe 66
5. Guinee 66
7. Nigeria 67
8. Ghana 71
9. Tanzania 72
9. Sudan 72