Top 10 meest corrupte landen van Afrika 2021

0
Somalië: Top 10 meest corrupte landen van Afrika 2021
Somalië: Top 10 meest corrupte landen van Afrika 2021

Meest corrupte landen van Afrika 2021

De corruptie-index is een jaarlijks onderzoek naar corruptie dat wordt uitgevoerd door Transparency International, een wereldwijd werkende non-profitorganisatie. De Corruption Perceptions Index (CPI) geeft de mate van corruptie aan, he lager, hoe ernstiger de corruptie. Lees meer…


Lees hier ->>> meer over politiek op deze website.


Top 10 meest corrupte landen van Afrika 2021


10. Zimbabwe – CPI: 22

De toenmalige President Mugabe en de partijleiding van ZANU-PF werden geplaagd door een breed scala aan internationale sancties. In 2002 werd de natie geschorst uit het Gemenebest van Naties vanwege de roekeloze inbeslagnames van boerderijen en flagrante verkiezingsmanipulatie.

Zie hier de stand van zaken Vrouwenrechten 2021 in top 156 landen.


9. Democratische Republiek Congo / Congo-Kinshasa – CPI: 19

Dit is een voormalige Belgische kolonie die eerder het privébezit was van koning Leopold II van België. In de periode 1971-1997 werd het land Zaïre genoemd. Het heeft een bevolking van ongeveer 105 miljoen.


Zie hier De top 180 meest corrupte landen 2021 & 2020.


8. Tsjaad – CPI: 19

In Tsjaad is corruptie wijdverbreid. Deze corruptie wordt gezien als een belangrijke hindernis bij economische ontwikkeling.


Zie hier de top 10 grootste stammen in Afrika


7. Republiek Congo / Congo-Brazzaville – CPI: 19

Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leefde aan het begin van de 21e eeuw in Congo-Brazzaville 42,3% van de bevolking onder de armoedegrens.


Zie hier de Top 10 landen die de meeste vluchtelingen opvangen 2021.


6. Angola – CPI: 19

Angola heeft grote hoeveelheden aan reserves van mineralen en aardolie, en voornamelijk hiermee behaalde de economie een groei in de dubbele cijfers gedurende het eerste decennium van de 21e eeuw. Ondanks dit blijven levensstandaarden laag. De levensverwachting en kindersterftecijfers van Angola behoren tot de slechtste in de wereld.

Zie hier de tien sterkste legers in Afrika 2021.


5. Burundi – CPI: 17

In 1972 en tussen 1993 en 1999 heeft het etnische geweld tussen de Hutu- en Tutsi-stammen honderdduizenden vluchtelingen veroorzaakt en ten minste 250.000 doden. Hoewel veel vluchtelingen teruggekomen zijn uit de omringende landen, heeft het aanhoudende geweld veel anderen juist alsnog doen vluchten.

In 2005 zijn historische parlementsverkiezingen gehouden, waarna het nieuwe parlement Pierre Nkurunziza tot president koos. Hij trad in augustus van dat jaar in functie en is in 2010 en 2015 herkozen. Onder het bewind van Nkurunziza werd homoseksualiteit in Burundi strafbaar gesteld. In 2009 is de eerste homoseksueel opgepakt naar aanleiding van zijn geaardheid.


Zie hier de Top 10 grootste steden van Afrika 2023.


4. Libië – CPI: 17

Libië is zowel politiek, etnisch als religieus diep verdeeld. In 2016 waren er op bepaald moment drie regeringen (waarvan twee in Tripoli en één in Tobroek) die de soevereiniteit over het land opeisten.

Zie hier de tien slechtste steden om in te leven.


3. Soedan – CPI: 16

Volgens de Soedanese geleerden Ushari Mahmoud en Suleiman A. Baldo is slavernij en slavenhandel in Soedan sinds 1986 officieus weer ingevoerd als onderdeel van de repressie (oorlogvoering) in West- en vooral Zuid-Soedan. Volgens Africa Watch worden kinderslaven doorverkocht aan een tweede en/of derde patroon en er zijn veel verhalen over mishandeling van deze kinderen zoals verkrachting, gedwongen concubinaat, slagen, overdreven werklast en onvoldoende voedin


2. Zuid-Soedan – CPI: 13

Zuid-Soedan heeft zwaar geleden onder de Soedanese burgeroorlogen; hierdoor is het land verwaarloosd en is de infrastructuur beperkt. Het percentage kindhuwelijken in Zuid-Soedan is 52% en homoseksuele handelingen zijn illegaal.


Zie hier de top 10 gelukkigste landen in Afrika 2022.


1. Somalië – CPI: 10

Corruptie is zowel één van de belangrijkste oorzaken als gevolgen van de politieke instabiliteit in Somalië. Het land staat sinds 2006 elk jaar onderaan de Corruption Perceptions Index van Transparency International. Corruptie komt voor op alle niveaus, zowel in de publieke als de private sector en is overal zichtbaar

Het beïnvloedt vrijwel elk aspect van de Somalische samenleving: van het misbruik door ambtenaren van openbare goederen voor persoonlijk gewin en het vragen om steekpenningen in ruil voor diensten tot de clangebaseerde patronagenetwerken die worden gebruikt om werk en politieke benoemingen te verkrijgen. Ook bedrijven hebben zich aangepast aan het klimaat van wetteloosheid. Dit doen zij bijvoorbeeld door belastingen te ontwijken en verrot voedsel en slechte medicijnen te verkopen.

Zie heir de de ranglijst van de 180 corruptste landen ter wereld.


Top 10 meest corrupte landen van Afrika 2021

  1. Somalië – CPI: 10
  2. Zuid-Soedan – CPI: 13
  3. Soedan – CPI: 16
  4. Libië – CPI: 17
  5. Burundi – CPI: 17
  6. Angola – CPI: 19
  7. Republiek Congo – CPI: 19
  8. Tsjaad – CPI: 19
  9. Democratische Republiek Congo – CPI: 19
  10. Zimbabwe – CPI: 22

Zie hier de Top 10 Afrikaanse landen met het beste onderwijssysteem 2022.


Geef een reactie