Mens ruikt net zo goed als hond

0
Mens ruikt net zo goed als hond
Mens ruikt net zo goed als hond

Mens ruikt net zo goed als hond

Wij maar denken dat die reukzin van ons mensen mijlenver achter loopt op die van de hond. Neurowetenschapper John P. McGann schrijft in het blad Science dat dit onzin is. Lees meer over onze olfactorisch vermogen…


Lees hier ->>> meer over natuur op deze website.


Mens ruikt net zo goed als hond

John P. McGann doet al bijna 15 jaar onderzoek naar onze reukzin. Hij zegt dat wij mensen honderdduizenden verschillende geuren van elkaar kunnen onderscheiden. McGann vertelt: ‘The fact is the sense of smell is just as good in humans as in other mammals, like rodents and dogs. It has been a long cultural belief that in order to be a reasonable or rational person you could not be dominated by a sense of smell. Smell was linked to earthly animalistic tendencies.’


Zie hier de Top 75 beste natuur websites en blogs.


Het is allemaal de de schuld van Paul Broca, een bekende hersenchirurg uit de negentiende eeuw. Hij was een onvermoeibaar werker, die honderden boeken en artikelen heeft geschreven. Zo ontdekte Broca dat de bulbus olfactorius of reukkolf, structuur die voorkomt in de hersenen en betrokken is bij reuk bij ons mensen kleiner is dan bij honden. En daarom dacht Broca dat mensen ook een minder goede reukzin zouden hebben dan honden.


Dogs may be better than humans at discriminating the urines on a fire hydrant and humans may be better than dogs at discriminating the odors of fine wine, but few such comparisons have actual experimental support.

John P. McGann


Volgens McGann moet er snel een einde komen aan deze mythe dat mensen een minderwaardige zouden reukzin hebben. Er is geen enkel bewijs voor. Uit de verschillende onderzoeken die er zijn komen andere resultaten. Wij zeggen dan de MythBusters maar na: Myth busted…


Zie hier de top 10 kortst levende hondenrassen.Bron en meer informatie:
John P. McGann et al.: Poor human olfaction is a 19th-century myth in Science, mei 2017


PS: Hier=>>> vind je alles over honden…

Geef een reactie