, ,

Zeer creatieve mensen hebben unieke hersenconnectiviteit

Zeer creatieve mensen hebben unieke hersenconnectiviteit

Zeer creatieve mensen hebben unieke hersenconnectiviteit

Onderzoek naar creatieve breinen is niet nieuw, maar het is ook geen vakgebied waar veel onderzoek wordt gedaan. Zeker niet als het om uitzonderlijk creatieve mensen gaat.

Wij proberen op deze website inzichten in creativiteit te verzamelen, waarvan dit onderzoek weer een voorbeeld is.


Lees hier ->>> meer over creativiteit op deze website.


Zeer creatieve mensen hebben unieke hersenconnectiviteit

  • Dit nieuwe onderzoek naar creativiteit vergelijkt de hersenfunctie van uitzonderlijk creatieve beeldend kunstenaars en wetenschappers met een hoogopgeleide groep.
  • Wetenschappers gebruikten functionele magnetische resonantie beeldvorming (fMRI). Dit om de hersenen van deelnemers te scannen terwijl ze taken uitvoerden die creatief denken testten.
  • De onderzoekers ontdekten dat de hersenen van uitzonderlijk creatieve mensen anders werkten. Ze zagen zij een uniek hersenconnectiviteitspatroon hebben in vergelijking met de controlegroep.

Wist je dat optimisten minder snel een hartaanval krijgen?


Wie zij er creatiever?

Onderzoekers van de University of California, Los Angeles (UCLA) wilden onderzoeken hoe de hersenen van extreem creatieve mensen functioneren. In plaats van de vergelijking te maken met het brein van de gemiddelde persoon, wilden ze dat functioneren vergelijken met niet-creatieve mensen met vergelijkbare IQ’s.


Zie hier de top 10 este Jazz muzikanten aller tijden, met geluid en beeld!


De onderzoekers stelden voor het onderzoek twee groepen deelnemers samen. De eerste groep bestond uit uitzonderlijk creatieve kunstenaars en wetenschappers die zijn voorgedragen door experts.

De mensen in deze groep, die zgn. ‘Big C’ groep, omvatte alleen mensen die scoorden in de top 2% van de Creative Achievement Questionnaire (CAQ). Volgens de American Psychological Association beoordeelt de CAQ ‘prestaties op 10 domeinen van creativiteit.’

Deze domeinen zijn onder andere beeldende kunst, muziek, creatief schrijven en dans. Maar ook drama, architectuur, humor, wetenschappelijke ontdekkingen, uitvindingen en culinaire kunsten.


Antwoord op de vraag: welk land heeft het beste 4G netwerk?


De andere groep bestond uit mensen die niet uitzonderlijk creatief waren, maar toch zeer intelligent waren. De onderzoekers bestempelden deze groep als de ‘smart comparison group’ (SCG).

De SCG-deelnemers waren eerder betrokken bij een ander onderzoek aan de UCLA en zijn gematcht met mensen in de Big C-groep. De twee groepen waren gematcht op leeftijd, geslacht, ras en geschat IQ.

De onderzoekers gebruikten fMRI-testen op beide groepen terwijl ze in rust waren en terwijl ze bezig waren met taken. Ze bestudeerden hersenactiviteit in verschillende hersengebieden.

Onderzoeksresultaten creatieve breinen

De onderzoeksresultaten lieten dat als de Big C-groep bezig was met taken, hun hersenen de neiging hadden om meer willekeurige verbindingen te maken in vergelijking met de SCG-deelnemers.

‘Onze resultaten toonden aan dat zeer creatieve mensen een unieke hersenconnectiviteit hadden die de neiging had om buiten de gebaande paden te blijven.’ zegt Dr. Ariana Anderson, hoofdauteur van de studie.


Zie hier de top 20 moeilijk in te vullen vacatures.


Het is te vergelijken met vliegen zegt Anderson. ‘…in termen van hersenconnectiviteit, terwijl alle anderen vastzitten in een tussenstop van drie uur op een vliegveld, nemen de zeer creatievelingen een privévliegtuig rechtstreeks naar een verre bestemming.’

Deze meer willekeurige connectiviteit is meestal minder efficiënt. Wel stelt de architectuur de hersenactiviteit in staat om ‘een minder bereisde weg te nemen’ en nieuwe verbindingen te maken.


Anderson, A., Japardi, K., Knudsen, K. S., Bookheimer et al.: Big-C creativity in artists and scientists is associated with more random global but less random local fMRI functional connectivity. in: Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2022, https://doi.org/10.1037/aca0000463


Wist je dat intelligente mensen van instrumentale muziek houden!


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie