Opheffing van handelsbelemmeringen leidt tot wereldvrede

Opheffing van handelsbelemmeringen leidt tot wereldvrede
Opheffing van handelsbelemmeringen leidt tot wereldvrede

Opheffing van handelsbelemmeringen leidt tot wereldvrede

Geloof het of niet, het blijkt waar te zijn: de opheffing van handelsbelemmeringen leidt tot wereldvrede. Waar meer tussen landen en regio’s wordt gehandeld, neemt het aantal gewapende conflicten af en wordt er ook minder uitgegeven aan defensie. En het onderzoek wat dit aantoont komt wel uit zeer onverdachte hoek. Wetenschapper Roman Zakharenko werkt namelijk aan de HSE International College of Economics and Finance in Moskou. Met de oplopende spanningen tussen het Westen en Rusland en in het Midden-Oosten een aardige conclusie, dachten wij zo.

Opheffing van handelsbelemmeringen leidt tot wereldvrede
Opheffing van handelsbelemmeringen leidt tot wereldvrede

 

Opheffing van handelsbelemmeringen leidt tot wereldvrede

Nu zijn er op dit moment nauwelijks gewapende conflicten tussen landen, maar spanningen zijn er zeker. De uitgaven voor defensie nemen de laatste jaren niet af, nee, ze nemen zelfs toe.

Om een goed beeld te krijgen bestudeerden Zaharenko en zijn collega’s ‘paren van landen’ tusen 1950 en 1995. Het had natuurlijk weinig zin om het verband tussen Canada en de VS bloot te leggen omdat daar geen spanningen tussen bestaan. Wel interessant voor het onderzoek waren bijvoorbeeld: Israël en Jordanië, Noord- en Zuid Korea en Rusland en de Verenigde Staten.

Een statistische analyse maakte overduidelijk dat een toename in handel tussen de landen de defensiebegrotingen naar beneden brachten. Bij iedere toename van 1 dollar aan handel tussen Israël en Jordanië, blijkt zelfs een internationale afname van de uitgaven van 10 dollarcent.

Dit ligt natuurlijk niet alleen aan Israël en Jordanië, maar als zij meer onderling handel bedrijven, doet dit andere landen in de regio volgen. Zo is er een soort domino-effect waar te nemen, zodat het de uitgaven wereldwijd aan defensie beï nvloed, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Egypte en Saudi-Arabië.

‘Every additional billion dollars traded between Russia and the United States leads to a reduction in defence spending in the world of 115 million dollars’
Zakharenko

HIER->>> Meer informatie over het onderzoek van Roman Zakharenko