, , , , , , , , ,

Samenvatting Management: Task, Responsibilities and Practices – Peter Drucker

Samenvatting Management: Task, Responsibilities and Practices

Samenvatting Management: Task, Responsibilities and Practices – Peter Drucker

Peter Ferdinand Drucker (Wenen, 19 november 1909 – Claremont (Californië), 11 november 2005) is een Amerikaans schrijver, hoogleraar en consultant onder andere op het gebied van organisatieleer en management.

Website: www.drucker.institute


Lees hier ->>> meer samenvattingen van managementboeken op deze website…


De grootste verdienste van het management van de 20e eeuw is de vijftigvoudige verbetering van de productiviteit van de fabriekswerker. De grootste uitdaging van het management voor de 21e eeuw is om de productiviteit van de kenniswerker op een vergelijkbare wijze te verbeteren.

Peter Drucker


Zie hier de samenvatting van Can’t Hurt Me door David Goggins.


Samenvatting Management: Task, Responsibilities and Practices – Peter Drucker


Managementtaken

 • Het uitvoeren van het specifieke doel en de missie van een organisatie door de doelstellingen te bereiken.
 • Werk productief maken en medewerkers eveneens.
 • Managen van sociale effecten en sociale verantwoordelijkheden

Opmerking: het management moet rekening houden met de tijdsdimensie bij het uitvoeren van de taken, zowel huidige als toekomstige, vraag en prestaties op korte en lange termijn, prestaties, productiefactoren (menselijke, financiële en fysieke hulpbronnen), existentie ​​en relevantie binnen de samenleving.


Management by Objectives (MBO)

MBO is het proces om doelen binnen een organisatie te definiëren, zodat management en medewerkers het eens zijn over de doelstellingen en begrijpen hoe hun activiteiten zich verhouden tot het behalen van de doelen van organisatie

Belangrijke kenmerken en voordelen van MBO omvatten:

 • Motivatie – medewerkers betrekken bij het hele proces en het vergroten van de empowerment van medewerkers.
 • Helderheid van doelstellingen – kan worden vertaald in specifieke doelen en opdrachten.
 • Communicatie en coördinatie – frequente beoordelingen en interacties tussen superieuren en werknemers helpen om harmonieuze relaties te onderhouden en ook om problemen te voorkomen en op te lossen

MBO-strategieën

 • Elke organisatie moet nadenken over de vraag: ‘Wat is onze kernbusiness en wat zou het moeten zijn?’ om het doel van een organisatie te definiëren.
 • Van de missie en visie moet de organisatie haar doelstellingen afleiden voor de kernonderdelen.
 • Het moet deze doelstellingen afwegen tegen elkaar en tegen de concurrerende vraag van vandaag en morgen.
 • Het moet doelstellingen omzetten in concrete strategieën en de middelen daarop concentreren.
 • Het moet ook nadenken over zijn strategische planning, d.w.z. de beslissingen van vandaag die de zaak van morgen zullen maken.

Doel van de organisatie

 • Voorwaarde is het concreet maken van de missie en visie en daarmee dus de doelstellingen.
 • Identificeer eerst wie de klanten zijn.
 • De beslissing: ‘Wat zijn onze producten en / of diensten?’ is een zaak waarbij verschillende invalshoeken overwogen moet worden om een ​​goede en effectieve keuze te maken.
 • Het is een keuze tussen alternatieven, elk gebaseerd op verschillende aannames over de realiteit van in het veld (bijvoorbeeld spoorvervoer) en de omgeving.
 • Het is een risicovolle beslissing die kan leiden tot veranderingen in doelstellingen, strategieën, organisatie en gedrag.
 • Bespreking van alternatieven stelt de managementgroep in staat kennis te nemen van fundamentele verschillen in de groep om te begrijpen wat elke manager en zijn / haar gedrag motiveert.
 • Een solide methode om een ​​organisatie te definiëren, is om deze vraag vanuit het oogpunt van de klant te beantwoorden.
 • Let op bij economische prestaties (winstvereiste): bij de op winst gerichte organisatie is economische is dit de reden van bestaan en doel, maar voor de niet op winst organisatie is het een beperking om activiteiten uit te voeren en doelstellingen te bereiken.

Zie hier de samenvatting The Power of Habit van Charles Duhigg / Macht der gewoonte


Visie & Missie

 • De visie definieert de gewenste of beoogde toekomstige staat van een organisatie in termen van haar fundamentele doel – een langetermijnvisie, soms met een beschrijving van hoe de organisatie zou willen dat het speelveld waarin het opereert er uit zou moeten zien.
 • De missie definieert het fundamentele doel van een organisatie en beschrijft bondig waarom het bestaat en wat het doet om zijn visie te bereiken.

Zie hier de top 10 meest invloedrijke fintech-bedrijven 2021.


Doelen

 • Doelstellingen zijn strategieën
 • Doelstellingen zijn goed, goede bedoelingen zijn waardeloos.
 • Doelstellingen moeten vertaald kunnen worden naar activiteiten, meetbare prestatiedoelen en specifieke opgaven voor de verantwoording.
 • Doelstellingen bepalen de structuur van een organisatie, de kernactiviteiten moeten belegd worden en toegewezen aan mensen voor deze taken.
 • Doelen zijn echter geen eindpunt; ze zijn richting, geen bevelen, maar verplichtingen.
 • Doelstellingen zijn gebaseerd op verwachtingen en goed doordachte schattingen die rekening houden met factoren die de controle van een organisatie te boven gaan.
 • Doelstellingen moeten in verband worden gebracht met specifieke activiteiten met inzet van mensen om aan activiteiten te werken.
 • Dit impliceert niet alleen dat iemand geacht wordt het werk te doen, maar ook verantwoordelijkheid heeft, werkt met een deadline en waar uiteindelijk de resultaten van gemeten worden.

MBO val

Critici zeggen dat MBO moeilijk te implementeren is en dat organisaties vaak de nadruk leggen op het overdrijven van controle, in tegenstelling tot het bevorderen van creativiteit, om hun doelen te bereiken.

Het advies van Drucker: doelstellingen zijn niet heilig: ze zijn richting, geen bevelen, maar verplichtingen.


Zie hier de samenvatting van het boek Atomic habits door James Clear.


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie