Wat maakt Nederlanders gelukkig? Gezondheid, vriendschap en familie

Wat maakt Nederlanders gelukkig
Wat maakt Nederlanders gelukkig

Wat maakt Nederlanders gelukkig? Gezondheid, vriendschap en familie

De Vrije Universiteit uit Amsterdam en het blad Hapinezz vroegen aan Nederlanders wat ons nu echt gelukkig maakte.

De nummer één, twee en drie hebben we al in de titel prijsgegeven. Lees meer ook, over mevrouw de geluks(-onder)zoekster van de VU in Amsterdam: Professor dr. Meike Bartels. Zie ook haar oratie op beeld.


Lees hier->>> meer over hoe je gelukkig kan worden!


Wat maakt Nederlanders gelukkig? Gezondheid, vriendschap en familie

Hieronder de TOP 8 wat ons Nederlanders gelukkig maakt.

1. Gezondheid: 94,7%

2. Vriendschap: 93,7%

3. Familie: 82,5%

4. Spiritualiteit: 2,5%

5. Hobby: 78,6%


Zie hier acht bijzonderheden over geluk die je geestelijke gezondheid verbeteren.


6. Zelfcompassie: 75,7%

7. Werk: 62,6%

8. Kunst: 46,5%


Inmiddels weten we al veel en veel meer over geluk en hoe het ook voor gewone stervelingen als ons is weggelegd.

Op deze website zijn diverse artikelen over het onderwerp geluk te vinden. Een paar voorbeelden:


Zie hier: je kunt jezelf gelukkiger glimlachen zegt onderzoek.


Over professor dr. Meike Bartels

Professor dr. Meike Bartels is hoogleraar “Genen en Geluk” aan de Vrije Universiteit en weet dankzij haar onderzoek onder tweelingen welke rol genen en omgeving spelen bij de vraag hoe gelukkig je bent.

Ook werkt ze mee aan een internationaal onderzoek dat genen verantwoordelijk voor geluksgevoelens probeert te lokaliseren.


Oratie Meike Bartels – Geluk is niet gewoon

Geluk en welbevinden spelen steeds meer een rol op vele onderzoekterreinen. De toegenomen interesse komt vooral door de relatie tussen welbevinden en gezondheid en de steeds centraler wordende positie van geluk en welbevinden in sociaaleconomische vraagstukken en beleidsontwikkeling.

Het is nog onduidelijk waarom mensen verschillen in geluksgevoel. De geïsoleerde benadering vanuit verschillende vakgebieden heeft wel enige inzicht gegevens in mogelijke verklaringen, maar het merendeel van de variatie is nog steeds onbekend.

Meike Bartels legt in haar oratie uit waarom internationaal interdisciplinair onderzoek naar de oorzaken van individuele verschillen in geluksbeleving nodig is. Meike Bartels is de vijfde University Research Chair-hoogleraar aan de VU die haar oratie uitspreekt.


Zie hier gelukkig zijn je veel succesvoller maakt.